Club Gespadel Lliçà

ESCOLA D’INICIACIÓ I PERFECCIONAMENT DE PÀDEL

SETEMBRE A JUNY / 4 A 16 ANYS / DILLUNS A DIVENDRES DE 15:30 A 18:30

ESCOLA INFANTIL D’INICIACIÓ

Programa dedicat a aquells nens i nenes que es volen iniciar en la pràctica del pàdel o tenen nocions bàsiques i volen aprendre més sobre l’esport. Fem jocs de psicomotricitat, coordinació, mobilitat i treballem els aspectes tècnics i tàctics del pàdel.

ESCOLA INFANTIL DE COMPETICIÓ

Programa avançat dedicat a la competició de nens i nenes que estan o volen estar al circuit català. Seguiment personalitzat amb objectius a curt i a llarg termini, amb enregistraments de partits i entrenaments, psicologia, circuits físics, treballs de coordinació, mobilitat i perfeccionament tècnic.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS A RECEPCIÓ

93 171 69 11 · recepcio@gespadel.club